Contributie

Zoals elke vereniging is ook een scoutinggroep afhankelijk van contributie. Daarnaast ontvangt de Jan van Hoofgroep jaarlijks subsidie van de gemeente. Onze inkomsten vullen wij aan door een aantal jaarlijks terugkerende sponsoracties, zoals de Nationale Scouting Loterij en de Jantje Beton Collecte. Wij zullen u en uw kind steeds vragen daaraan mee te doen.

 

 

Hoogte contributie en wijze van betaling

De contributie wordt per jaar vastgesteld. Verderop ziet u een overzicht. Deze contributie wordt in 10 termijnen door middel van een incasso achteraf geïnd. Naast de contributie hebt u ook de mogelijkheid om te “sparen” voor de ouderbijdrage voor het zomerkamp.

De contributie wordt in rekening gebracht vanaf de eerste maand dat uw kind volledig meedraait. (Elk kind mag eerst drie keer komen kijken voordat het ingeschreven wordt). Bij opzegging dient in elk geval de contributie van de lopende maand nog voldaan te worden.

 

Bijdragen 2016

 

 

 Bevers

Welpen

Scouts 

Afdeling

Inschrijfgeld (eenmalig)

€  5,-

€ 5,-

€  5,-

€ 5,-

Contributie / 10 termijnen à

€  12,50

€ 12,50

€  12,50

€ 12,50

Sparen ouderbijdrage zomerkamp 10x*

nvt

 

€ 10,-

 

€ 100,-

€  11,-

€ 12,-

 

€ 120,-

of Ouderbijdrage zomerkamp ineens

Nvt

€ 110

 

 De Nieuwegen-pas (N-pas) geeft korting op de contributie en het zomerkamp. Voor jeugdleden tot en met 16 jaar is de korting op de contributie 100% en voor leden vanaf 17 jaar is dat 50%. Op het zomerkamp is een korting van maximaal €100,-. 

 

Meer info over de N-pas is te vinden op de Facebookpagina van de N-pas

Sponsor kliks

 

Graag willen we u attenderen op sponsor kliks, als u via deze manier online uw spullen bij Coolblue,Mediamarkt, thuisbezorgt.nl of vele andere sites bestelt krijgen wij een kleine bijdrage voor de groep.


SponsorKliks, gratis sponsoren!