De Jan van Hoof groep is opgedeeld in speltakken, deze zijn ingedeeld per leeftijdsgroep.

[speltakoverzicht]

Kinderen doorlopen deze speltakken naarmate ze ouder worden en groeien door van bever naar hopelijk een plus-scout. Zodra een kind de leeftijd krijgt om over te gaan naar een volgende speltak vliegen ze over. Dit gebeurd op de groepsdag in het begin van het schooljaar.