Een vertrouwenspersoon is een persoon waar alle vrijwilligers, jeugdleden of ouders in vertrouwen mee kunnen praten.
Dit kan gaan over een concreet voorval, maar ook over een onderbuik-/ niet pluis-gevoel en twijfels.
De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de melder/hulpvrager/steunzoeker zich ondersteund voelt bij eventuele vervolgstappen.

"De vertrouwenspersoon kun je benaderen voor een
luisterend oor, advies en bijstand”

Neem hier contact op met onze vertrouwenspersoon.