Het begin

Na de bevrijding in 1945 schoten de nieuwe scouting groepen als paddenstoelen uit de grond. Scouting, toen nog de padvinderij, was verdeeld over verschillende organisaties.

Vlak na de oorlog gaf de Nicolaas parochie uit Jutphaas de aanzet tot het oprichten van een afdeling van verkennerij als onderdeel van de Katholieke Jeugdbeweging. Zo onstond in 1945 de Jan van Hoof Groep. De Jan van Hoof Groep bestond vanaf het begin gelijk uit een verkennertroep en een welpenhorde. Voor de groepsdas koos men de kleuren van Jutphaas: een blauw veld met een rode rand.

Kort na het ontstaan van de Jan van Hoof Groep ontstond er in 1946 in Jutphaas ook een Katholieke meisjes groep. De Lidwina Groep met een groep trekvogels (een soort gidsen).

 Tot ver in de jaren 60 had de kerk grote invloed op beide groepen. Dit betekende ook dat, zeker in de beginjaren, een aalmoezenier mee op zomerkamp ging. In de beginjaren zijn er verschillende locaties geweest waar opkomsten zijn gehouden. O.a in een oude schuur en in de kelder van een school.

In 1961 werd de Lidwina Groep uitgebreid met een kabouterkring. En in 1968 werd er bij Jan van Hoof Groep een rowan afdeling opgericht. Deze afdeling kreeg het landelijke registratie nummer 186 en zo is RA (Rowan Afdeling) 186 ontstaan.

De moeilijke jaren

Van de periode tussen 1970 en 1980 is weinig bekend. door gebrek aan leiding werden de opkomsten van de gidsen van de Lidwina Groep in 1970 gestopt. Over de kabouterkring, waar het bestaan van de Lidwina Groep toen vanaf hing, is weinig bekend in deze periode.

In 1972 wordt gewerkt om een veestalling achter de boerderij De Batau aan de Nedereindseweg om te bouwen tot het nieuwe clubhuis. De gezamenlijke inspanning van de Lidwina Groep en Jan van Hoof Groep, aan dit gebouw, worden gezien als de eerste aanzet tot het samengaan van beide groepen.

In 1973 gingen de verschillende Nederlandse Scouting organisaties samen tot een overkoepelende organisatie: Scouting Nederland. Het samen gaan van de Lidwina Groep en de Jan van Hoof Groep begon ook steeds meer vorm te krijgen. Beide groepen waren inmiddels samen ondergebracht onder Stichting Scouting Jutphaas.

In de daarop volgende jaren is eigenlijk weinig bekend over het reilen en zeilen van beide groepen. Leden aantallen namen af en in 1979 is het aantal verkenners teruggelopen tot 4. Maar er is echter een grotendeels vernieuwd verkennerteam en aan het begin van het nieuwe scouting seizoen worden ook de opkomsten van de gidsen hervat.

De naam Lidwina Groep raakt steeds meer op de achtergrond. Bij het Landelijk Bureau van Scouting Nederland staat er ook geen groep meer ingeschreven onder die naam. Van de aanduiding scouting Jutphaas gaat men steeds meer over op de naam scouting Jan van Hoof.

Aan het eind van 1979 geeft de gemeente aan dat de huurovereenkomst van het clubhuis in 1985 zal aflopen. Dit zal de komende jaren een belangrijk onderwerp van gesprek blijven.

 

Een nieuw gebouw

Aangezien de oude dorpskernen van Jutphaas en Vreeswijk inmiddels zijn samengevoegd tot de gemeente Nieuwegein, wordt in 1981 de naam van de stichting officieel veranderd van Stichting Scouting Jutphaas naar Stichting Scouting Nieuwegein-Noord.

In 1982 wordt duidelijk dat er voor 1985 geen bestaande ruimtes vrijkomen die als clubhuis kunnen dienen, daarom wordt de mogelijkheid bekeken om een blokhut neer te zetten in "het bos van de pastoor". In 1983 blijkt dit echter ook niet tot de mogelijkheden te horen. Het bestuur besluit een bouwcommissie in het leven te roepen die de vorderingen rond het nieuwe clubhuis gaat volgen. In 1983 wordt besloten om de afdeling gemengd te gaan draaien, zodat de sherpa's ook een kans krijgen. RSA (Rowan Sherpa Afdeling) 186 (zoals ze vanaf dat moment officieel heten) zal in de daarop volgende jaren een aantal belangrijke initiatieven ontplooien. Zo maken ze in oktober 1983 een groepsblad, simpelweg JAN genaamd, iets wat door de groep wordt overgenomen. In datzelfde jaar organiseert RSA 186 de eerste JOTA bij de Jan van Hoof Groep.

In 1985 aan het begin van het nieuwe scouting seizoen wordt een eerste poging ondernomen om een stam op te richten: de Serby-Stam. Deze stam wordt echter na ruim een jaar al weer opgeheven. Met het begin van het scouting seizoen in 1986 wordt er weer een nieuwe speltak gestart, alleen met een iets jongere doelgroep: de bevers. In 1987 aan het begin van het scouting seizoen waagde een nieuw groepje oud-afdelingsleden zich aan het oprichten van een stam. Deze stam hield het nog minder lang vol als de eerste en werd al weer aan het begin van 1988 opgeheven.

In 1984 wordt in overleg met de gemeente besloten dat de gewenste locatie voor een nieuw clubhuis een veldje langs de A2 is. In 1985 wordt geprobeerd om het nieuwe clubhuis op de gemeentebegroting te krijgen. Dit mislukt echter. In een gesprek met de wethouder laat de groep zich overhalen tot de keuze van Fort Jutphaas als nieuwe bouwlocatie voor het clubhuis. In januari 1987 wordt de groep verrast door de toezegging van de gemeente dat de bouw van het nieuwe clubhuis door hen gefinancierd zal worden, waarna het gebouw aan de groep verhuurd zal worden. De bouw van het clubhuis verloopt vlot en het wordt eind 1988 opgeleverd. Er moet echter nog heel veel door de groep zelf geklust worden en pas in augustus wordt de inboedel en al het materiaal van het oude naar het nieuwe clubhuis verhuisd. Op 3 september 1988 wordt het nieuwe scouting seizoen gestart en vanaf dan worden de opkomsten in het nieuwe clubhuis gedraaid, dat inmiddels is voorzien van de naam "JANBOEL".

 

Het Laatste hoofdstuk

De derde poging tot het oprichten van een stam leidde in 1989 aan het begin van het nieuwe scouting seizoen tot de oprichting van de Pandu-Stam, maar ook deze stam heeft het uiteindelijk niet gered. In 1992 wil het toeval dat de Jan van Hoof Groep wat uitbreiding kreeg van de leiding in verband met het heen gaan van een scouting groep uit Utrecht. Daar deze mensen ook de leeftijd hadden om bij een stam te komen, ging het allemaal wat gemakkelijker dan de voorgaande pogingen. Zo begon een frisse nieuwe groep voor de vierde maal aan de oprichting van een stam. Deze stam bestaat tot op de dag van vandaag en gaat door het leven onder de naam Aggilleratti-Stam.

In de daarop volgende jaren bereidde de groep zich voor op de Wereld Jamboree. Verschillende stafleden zagen dat als het hoogtepunt van hun scouting carrière en besloten na afloop van dit evenement afscheid te nemen van scouting. Dit leidde tot een kleine dip in de groei van de groep. Rond 1997 werd echter duidelijk dat er behoefte was aan een nieuwe speltak in groene zone om de groei op te vangen. In januari 1998 gingen de esta's dan ook enthousiast van start.

Omdat het voor de leden na de stam ophield om eigen programma’s te draaien Werd in 2009 de plus scouts opgericht voor leden van 23+. Deze komen 1 keer in de 2 maanden bij een om opkomst te draaien