Wat is plus-scout!?

Plus-scouts zijn buitengewone leden die geen vaste functie binnen Scouting hebben, maar wel lid willen worden of blijven van Scouting Nederland. Dat kan als een kring binnen een Scoutinggroep, als een zelfstandige kring binnen een regio of als een landelijke plus-scoutskring. Stamleden die ouder zijn dan 23 jaar, kunnen nu met elkaar een kring van plus-scouts vormen.

Je kunt je ook individueel landelijk aanmelden als plus-scout of je aansluiten bij een zelfstandige kring. Ook ouders of vrienden die bereid zijn af en toe eens te helpen bij activiteiten kunnen plus-scout worden. Als plus-scout hoor je er echt bij en heb je de rechten van een buitengewoon lid. De kosten van de plus-scouts is plm € 35,- per jaar.

Een blijvende binding met Scouting.

Als Plus-Scout ben je buitengewoon lid van Scouting Nederland.
Je bent dan 23 jaar of ouder, hebt geen vaste Scoutingfunctie
maar je bent eventueel inzetbaar als je dat wilt. Je kunt je als
buitengewoon lid inschrijven bij een groep, een regio of rechtstreeks bij het
Landelijk servicecentrum in Leusden. Het is ook mogelijk deel te nemen
aan een Plus-Scoutskring. Zo'n kring kan speciale taken op zich nemen,
zoals het ondersteunen van een Scoutinggroep of het verlenen van bijstand
op EHBO-gebied bij Scoutingactiviteiten. Allerlei vormen zijn daarbij
denkbaar. Een kring kan vooral ook functioneren als vriendenkring.
Voor dit lidmaatschap ben je de normale contributie verschuldigd aan
respectievelijk de groep, de regio of de landelijke organisatie.